Regulamin sklepu internetowego B2B [UWAGA - nie prowadzimy sprzedaży B2C]
Sqlogic

< 8 oddziałów w Polsce >

Koszyk (0)
 
 

Księga Handlowa

Pogram umożliwia prowadzenie księgi handlowej. Struktura programu została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić najszybszą możliwą pracę. Cały dokument można zaksięgować korzystając wyłącznie z klawiatury numerycznej. Program umożliwia łatwe przeglądanie zestawień syntetycznych i analitycznych na kontach księgowych. Prowadzenie kont rozrachunkowych zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający szybką kontrolę i rozliczanie rozrachunków z kontrahentami. Program SQLogic Księga Handlowa jest ściśle powiązany z programem SQLogic Sprzedaż umożliwiając automatyczne zaksięgowanie wszystkich dokumentów wprowadzonych do programu SQLogic Sprzedaż. Odpowiednie skonfigurowanie programu SQLogic Sprzedaż i właściwa organizacja pracy pozwala na skrócenie czasu księgowania dokumentów w księdze handlowej do minimum. Program SQLogic Księga Handlowa znakomicie sprawdza się przy księgowaniu dużej ilości dokumentów (200 tys. i więcej). W programie zastosowano najszybszy sposób wprowadzania dokumentów. Oprogramowanie SQLogic Księga Handlowa pozwala:
importować dokumenty z dowolnego systemu sprzedaży klienta
księgować bardzo szybko, za pomocą samej klawiatury numerycznej
prowadzić rozbudowany plan kont
definiować wzorce księgowe
prowadzić konta walutowe
automatycznie rozliczać różnice kursowe
pobierać kursy walut z internetu
prowadzić dowolną ilość dzienników księgowań
tworzyć zestawienia obrotów i sald syntetyczne i analityczne
tworzyć zestawienia kontrolne kosztów
prowadzić konta rozrachunkowe, rozliczać płatności i kompensaty
prowadzić rejestry VAT z pełną kontrolą poprawności zapisów w rejestrze
możliwość wykorzystania do tworzenia własnych zestawień programu SQLogic Arkusz kalkulacyjny
automatycznie tworzyć bilans, rachunek wyników i deklarację VAT-7
Poniżej znajduje się opis wybranych funkcji poszczególnych modułów. Aby przejść do innego modułu należy kliknąć na jego nazwę. Jest to wyłącznie wybór poglądowy. Jeśli interesuje Państwa konkretna funkcjonalność prosimy o kontakt mail'owy - odpowiemy na wszystkie pytania.
Definicje
Bilans otwarcia
Księgowanie
Waluty
Zestawienia
Definicje
SQLogic
definicja danych firmy
uprawnienia użytkowników
definicja planu kont
definicja wzorców księgowań
definicja typów dokumentów
definicja rejestrów
definicja dzienników
Moduł Definicje pozwala na odpowiednie skonfigurowanie programu i przygotowanie do szybkiej pracy. Można w nim zdefiniować plan kont o dowolnym rozkładzie w układzie drzewa.
Program pozwala na definiowane różnego typu kont w tym kont syntetycznych, analitycznych, rozrachunkowych, rozrachunkowych walutowych oraz określenie, czy konto ma znaleźć się w jakiejś deklaracji oraz bilansie i rachunku wyników.

Moduł definicje pozwala określić również grupy dokumentów, serie dziennika oraz rejestry i konta związane z rejestrami. Dla każdego z rejestrów VAT można zdefiniować osobny szablon wydruku.

Kluczowym zagadnieniem związanym z szybkim księgowaniem jest odpowiednie zdefiniowanie typów dokumentów oraz związanego z tym ksigowania na kontach księgowych. Program nie ogranicza w żaden sposób definiowania wzorców księgowych. Można zdefiniować np. wiele typów faktury VAT kosztowej i w zależności od rodzaju rozksięgowywać koszty na różne sposoby.
SQLogic
możliwość wprowadzania sald kont syntetycznych
możliwość wprowadzania sald kont analitycznych
możliwość wprowadzania sald kont walutowych
wprowadzanie bilansu otwarcia może być etapowe w miarę zamykania poprzedniego okresu rozliczeniowego
automatyczny import sald kont syntetycznych oraz import zapisów na kontach rozrachunkowych
przegrywanie zapisów bilansu otwarcia etapami
Tworzenie bilansu zamknięcia, jak i wprowadzanie sald do bilansu otwarcia może przebiegać etapami, tak, aby przygotowanie bilansu za rok poprzedni nie kolidowało z bieżącą pracą. W każdym momencie program umożliwia automatyczną aktualizację zapisów na kontach syntetycznych oraz kontrolowane przegrywanie sald na kontach rozrachunkowych. Zarówno jedne, jak i drugie salda można przegrywać w dowolnej chwili, zachowując zgodność roku poprzedniego z rokiem bieżącym. W przypadku nierozliczonych zapisów na koncie rozrachunkowym, edycja zapisów z roku poprzedniego jest blokowana. Można jednak również poprawić taki zapis, kasując najpierw ten zapis w bilansie otwarcia bieżącego roku. Po takiej operacji zapis rozrachunkowy w roku poprzednim staje się ponownie zapisem edytowalnym.
SQLogic
dla ułatwienia wprowadzania zapisów księgowych, lista dokumentów księgowych została ściśle powiązana z edycją dokumentów i rozrachunkami
wprowadzenie nagłówka dokumentu odbywa się przez wprowadzenie cyfry typu dokumentu, numeru kontrahenta i daty zakupu (nie dotyczy korekt), wszystkie pozostałe pola wypełnia program
kontrola poprawności księgowań w trakcie wprowadzania zapisów,w tym kontrola stawek VAT, kont rozrachunkowych i rejestrów VAT
przy wprowadzaniu dekretu związanego z przelewem lub dokumentem kasowym istnieje możliwość automatycznego rozliczenia dokumentu lub wybrania właściwych dokumentów z listy
Moduł księgowania dokumentów był systematycznie udoskonalany przez kilkanaście lat tworzenia programu Księga Handlowa. Głównym zagadnieniem było maksymalne ułatwienie bieżącej pracy, poprzez wprowadzenie możliwości księgowania za pomocą samej klawiatury numerycznej i klawisza Enter. Każda lista wyboru, która jest użyta do księgowania dokumentów i jego pozycji ma powiązane ze sobą pole numeryczne, które pozwala na szybki wybór dowolnej wartości z listy. Po kilku miesiącach pracy, kiedy użytkownik się przyzwyczai, wszystkie numery wyboru łatwo sobie przypomnieć i przyspiesza to znacznie każde wyszukiwanie, które w innych programach użytkownicy wybierają za pomocą myszki - czyli odrywają rękę od klawiatury, biorą myszkę, wybierają za jej pomocą wartość i przechodzą dalej do księgowania za pomocą klawiatury.

Księgowanie faktur VAT do rejestru VAT odbywa się jednocześnie z zaksięgowaniem zapisu do księgi głównej. Podczas księgowania program automatycznie podpowiada wszystkie pola oprócz konta księgowego kosztów (przy fakturach kosztowych), które z reguły najlepiej wybrać z planu kont lub wpisać. Podczas księgowania zadaniem użytkownika w 90% wypadków jest wyłącznie wpisanie właściwej kwoty netto lub VAT. W trakcie zapisu do bazy danych program sprawdza poprawność kwot netto i VAT i w przypadku różnicy informuje użytkownika. Dodatkowo przy przeglądaniu rejestrów VAT podczas zamykania miesiąca wprowadziliśmy 2 dodatkowe kolumny informujące o błędach w rejestrze. Informację można najpierw sprawdzić w podsumowaniu, żeby niepotrzebnie nie przeglądać całego rejestru.

Moduł księgowania dokumentów pozwala na rozbudowane wyszukiwanie zaksięgowanych pozycji wg np. dat, typów dokumentów, pozycji, kont itp. Zarówno lista dokumentów, jak i rejestry VAT są bezpośrednio połączone z edycją księgowań ułatwiając poprawianie błędnych zapisów.

SQLogic
pobieranie kursów walut z internetu
wyliczanie różnic kursowych automatycznie dla całego miesiąca
wyliczenie różnic księgowych na koncie bankowym
Operacje walutowe nanosi się identycznie jak pozostałe zapisy. Jedyną różnicę stanowi konieczność wypełnienia pola z kwotą w walucie. W przypadku zapłat różnica kursowa może być wyliczana automatycznie. Można jednak ustawić rodzaj pracy na taki, który wylicza różnice kursowe na koniec miesiąca i program wykona je automatycznie dla wszystkich zapisów. Ułatwia to korygowanie zapisów, ponieważ nie pojawia się powiązany zapis z różnicą kursową.

Róznice kursowe związane z prowadzeniem np. walutowego konta bankowego również są wyliczane przez program automatycznie.

Podczas księgowania rozliczeń na koncie rozrachunkowym walutowym program pokazuje jednocześnie kwotę złotówkową, kwotę walutową oraz różnice kursowe do rozliczenia dla każdego zapisu.
SQLogic
zestawienie obrotów i sald - syntetyczne i analityczne
zestawienie kontrolne kosztów
zestawienia faktur i spłat dla pojedynczego kontrahenta i zbiorcze
rejestry VAT z pełną kontrolą poprawności zapisów w rejestrze
możliwość wykorzystania do tworzenia własnych zestawień programu SQLogic Arkusz kalkulacyjny
deklaracja VAT7
bilans i rachunek wyników
Program Księga Handlowa w powiązaniu z programem Analizy Księgowe pozwala na tworzenie i definiowanie dowolnych zestawień w tym deklaracji np. VAT7, bilansu oraz rachunku wyników. Użytkownik może sam tworzyć zestawienia, które będą wzorcowe. W przypadku biur rachunkowych można tworzyć wzorce dla każdej firmy z osobna lub korzystać ze wspólnych wzorców zestawień.