Regulamin sklepu internetowego B2B [UWAGA - nie prowadzimy sprzedaży B2C]
Sqlogic

< 8 oddziałów w Polsce >

Koszyk (0)
 
 

Program do piekarni: SQLogic Piekarnia

Program SQLogic Piekarnia to specjalizowany pakiet oprogramowania dla piekarni i cukierni - do obsługi zarówno pojedynczej piekarni ale również sieci piekarni. Mamy doświadczenie w obsłudze kilkusetosobowych firm. Oprogramowanie SQLogic do piekarni pozwala:
prowadzić receptury na pieczywo, ciasta sztukowe i wagowe
automatycznie wyceniać receptury i surowce wg faktur zakupu
prowadzić wiele magazynów
wystawiać dowody dostaw i w bardzo prosty sposób nanosić na nie zwroty
zamykać dowody dostaw do faktur zbiorczych z uwzględnieniem zwrotów
prowadzić wydawkę wagową i sztukową na ekranach dotykowych podłączonych do wagi
kontrolować obrót koszami
rozliczać kasy i płatności od odbiorców oraz do dostawców włącznie z kompensatami
rozliczać kierowców, trasy i na bieżąco śledzić pojazdy
rozliczać raporty produkcji wg dni, tygodni, miesięcy, kwartałów
kontrolować zysk i obrót na grupach wyrobów
rozliczać podatkowo piekarnię za pomocą Książki Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowej
prowadzić Kadry i Płace (produkt zewnętrzny obsługiwany przez nas)
pobierać zamówienia ze sklepów przez internet
Na zlecenie możemy też dostarczyć moduł sprzedaży na sklepie na ekran dotykowy i podłączenie kamer w sklepach i na zakładzie.

Dokumentacja Programu do Piekarni

Moduły programu do piekarni

Poniżej znajduje się opis wybranych funkcji poszczególnych modułów. Aby przejść do innego modułu należy kliknąć na jego nazwę. Jest to wyłącznie wybór poglądowy. Jeśli interesuje Państwa konkretna funkcjonalność prosimy o kontakt mail'owy - odpowiemy na wszystkie pytania.
Receptury
Planowanie
Dowody dost.
Zwroty
Faktury
Receptury
SQLogic
grupowanie receptur
wyszukiwanie wg numeru
wyszukiwanie wg nazwy
aktualizowanie cen surowców
receptury sztukowe i wagowe
Moduł Receptury pozwala na nanoszenie receptur oraz wycenianie ich wg np. cen zakupu nanoszonych na fakturach zakupu. W module zostały uwzględnione 4 typy receptur:
- produkcja na sztuki
- produkcja suma (wagowa)
- producja suma przeliczana na jednostki
- rozkład

Definicja receptury umożliwia ustawienie wielu parametrów:
- ilość sztuk po wykonaniu receptury - dla receptur typu suma przeliczana na jednostki
- zaokrąglanie do pełnej receptury
- wartość surowców w przeliczeniu na jednostkę
- koszt wytworzenia
- cena sprzedaży netto i brutto
- zysk i zysk procentowy
- koszt procentowy wartości surowców w cenie sprzedaży
- ciężar w przeliczeniu na jednostkę
SQLogic
automatyzacja planowania
zestawienie surowców do produkcji
wiele planów na ten sam dzień
podział planu na etapy
automatyczny plan z zamówień
automatyczny plan z dow. dostaw
rozliczenie miesięczne wg planów prod.
Planowanie produkcji w piekarni zostało tak zaprojektowane, aby dane do planu produkcji były wprowadzane automatycznie. Źródłem danych do planu produkcji mogą być zamówienia lub od razu dowody dostaw, które potem można łatwo przekształcić w faktury zbiorcze. Automatyzacja planu produkcji uwzględnia etapy produkcji, które nanosi się na liście towarów lub bezpośrednio w planie produkcji. Plan produkcji w programie dla piekarni można również ręcznie edytować powiększając go, zmniejszając lub wprowadzając inne towary. Program zestawia surowce dla konkretngo planu produkcji lub dla wielu planów np. na dzień, kilka dni lub rozliczenie surowcowe miesiąca.

Planowanie produkcji w piekarni jest naprawdę zautomatyzowane i przetestowane w małych i dużych (500 - 1500 osób) zakładach. Dzieki wieloletniej współpracy z naszymi klientami moduł planowania produkcji Programu SQLogic Program do Piekarni został dopracowany i wyposażony w wiele użytecznych funkcji, umożliwiając szybką, wielostanowiskową pracę.
SQLogic
dowody dostaw na dzień następny
surowce automatycznie z dowodów dost.
kopiowanie dowodu do dowodu
automatyczne wstawianie właściwych cen
bardzo szybka praca nawet przy 150 pozycjach
wydawka wagowa z pomiarem wagi
raport produkcji z dowodów
wiele serii dowodów
trasy dla kierowców
rejestracja koszy
Dowody dostaw wystawia się wyjątkowo łatwo i szybko. Możliwe jest kopiowanie dowodu dostawy z dowolnego poprzedniego dnia np. zeszłego poniedziałku itd. Możliwe jest stworzenie sobie wzorców. Program pozwala na ustalenie właściwych cen jak rabat (lub narzut) na cenę podstawową, grupę towarów lub podanie ceny własnej kontrahenta. Dla sieci handlowych możliwe jest wprowadzanie ich własnych kodów towarów i eksport dokumentów na platformę ECOD w postaci xml.

Towary wyszukuje się poprzez wpisanie pierwszych liter kodu towaru, można też przez numer towaru, nazwę itd. Pozycje na dowodzie dostawy można swobodnie edytować. Na pozycji dowodu dostawy można nanosić swoje dodatkowe informacje.

Wydawkę do dowodów dostaw można przyspieszyć poprzez stanowiska z panelem dotykowym i podłączoną wagą. Waga jest pobierana automatycznie, poprawiana jest pozycja dowodu dostawy i można również nanieść kosze. Podobnie można rejestrować wydawkę sztukową. Łatwo można później sprawdzić, które pozycje dowodu są wydane, a które jeszcze nie.
SQLogic
proste nanoszenie zwrotów
przeliczenie wartości dowodów dostaw
uwzględnianie zwrotów w fakturach
Zwroty nanosi się w sposób bardzo prosty, poprzez naciśnięcie Enter na właściwej pozycji dowodu dostawy i wprowadzenie ilości zwracanego towaru. Wartość dowodu dostawy zostanie automatycznie przeliczona i pojawi się informacja o wartości brutto zwrotu. Następnie podczas wystawiania faktury lub faktury zbiorczej (z kilku dni) ilość i wartość zwrotów zostanie przeliczona i klient otrzyma właściwą fakturę. W każdym momencie można edytować wprowadzone dane, program nie blokuje dokumentów.

Program umożliwia wykonanie zestawień zwrotów - dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub z dowolnego okresu. Można również wykonać zestawienia produkcji z uwzględnieniem zwrotów.
SQLogic
łatwe faktury zbiorcze
gotówkowe faktury od razu w kasie
wiele serii faktur
proste wystawianie korekt
Przemyślana struktura całego programu SQLogic Sprzedaż pozwala na łatwą pracę z fakturami zbiorczymi. Przy codziennych dostawach do stałych klientów można stosować metodę codziennego fakturowania, jak również faktur tygodniowych (zbiorczych). Faktura zbiorcza blokuje edycję dowodów dostaw, ale można cofnąć utworzenie faktury zbiorczej, aby poprawić dowody dostaw np. zwroty. Przy tworzeniu faktury zbiorczej zwroty są rozliczane automatycznie.

Program pozwala na śledzenie płatności od odbiorców oraz należności do dostawców. W module Analizy sprzedaży można również sprawdzać cache-flow na najbliższy okres czasu. Dzięki temu idealnie sprawdza się jako zestaw oprogramowania do piekarni