Regulamin sklepu internetowego B2B [UWAGA - nie prowadzimy sprzedaży B2C]
Sqlogic

< 8 oddziałów w Polsce >

Koszyk (0)
 
 

Program dla piekarni: SQLogic Piekarnia

 

Program SQLogic Piekarnia to specjalizowany pakiet oprogramowania do obsługi zarówno pojedynczej piekarni ale również sieci piekarni. Mamy doświadczenie w obsłudze kilkusetosobowych firm. Oprogramowanie SQLogic pozwala:
 
 
 
prowadzić receptury na pieczywo, ciasta sztukowe i wagowe
 
 
 
automatycznie wyceniać receptury i surowce wg faktur zakupu
 
 
 
prowadzić wiele magazynów
 
 
 
wystawiać dowody dostaw i w bardzo prosty sposób nanosić na nie zwroty
 
 
 
zamykać dowody dostaw do faktur zbiorczych z uwzględnieniem zwrotów
 
 
 
prowadzić wydawkę wagową i sztukową na ekranach dotykowych podłączonych do wagi
 
 
 
kontrolować obrót koszami
 
 
 
rozliczać kasy i płatności od odbiorców oraz do dostawców włącznie z kompensatami
 
 
 
rozliczać kierowców, trasy i na bieżąco śledzić pojazdy
 
 
 
rozliczać raporty produkcji wg dni, tygodni, miesięcy, kwartałów
 
 
 
kontrolować zysk i obrót na grupach wyrobów
 
 
 
rozliczać podatkowo piekarnię za pomocą Książki Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowej
 
 
 
prowadzić Kadry i Płace (produkt zewnętrzny obsługiwany przez nas)
 
 
 
pobierać zamówienia ze sklepów przez internet
 
 
 
Na zlecenie możemy też dostarczyć moduł sprzedaży na sklepie na ekran dotykowy i podłączenie kamer w sklepach i na zakładzie.
 
 

Opis oprogramowania do piekarni

 

Program do piekarni - filmy instruktażowe

 

Przepływ danych w programie do piekarni

 
Poniżej znajduje się opis wybranych funkcji poszczególnych modułów. Aby przejść do innego modułu należy kliknąć na jego nazwę. Jest to wyłącznie wybór poglądowy. Jeśli interesuje Państwa konkretna funkcjonalność prosimy o kontakt mail'owy - odpowiemy na wszystkie pytania.
 
Receptury
Planowanie
Dowody dost.
Zwroty
Faktury
Receptury
SQLogic
  grupowanie receptur
  wyszukiwanie wg numeru
  wyszukiwanie wg nazwy
  aktualizowanie cen surowców
  receptury sztukowe i wagowe
Moduł Receptury pozwala na nanoszenie receptur oraz wycenianie ich wg np. cen zakupu nanoszonych na fakturach zakupu. W module zostały uwzględnione 4 typy receptur:
- produkcja na sztuki
- produkcja suma (wagowa)
- producja suma przeliczana na jednostki
- rozkład

Definicja receptury umożliwia ustawienie wielu parametrów:
- ilość sztuk po wykonaniu receptury - dla receptur typu suma przeliczana na jednostki
- zaokrąglanie do pełnej receptury
- wartość surowców w przeliczeniu na jednostkę
- koszt wytworzenia
- cena sprzedaży netto i brutto
- zysk i zysk procentowy
- koszt procentowy wartości surowców w cenie sprzedaży
- ciężar w przeliczeniu na jednostkę
 
SQLogic
  automatyzacja planowania
  zestawienie surowców do produkcji
  wiele planów na ten sam dzień
  podział planu na etapy
  automatyczny plan z zamówień
  automatyczny plan z dow. dostaw
  rozliczenie miesięczne wg planów prod.
Planowanie produkcji zostało tak zaprojektowane, aby dane do planu produkcji były wprowadzane automatycznie. Źródłem danych do planu produkcji mogą być zamówienia lub od razu dowody dostaw, które potem można łatwo przekształcić w faktury zbiorcze. Automatyzacja planu produkcji uwzględnia etapy produkcji, które nanosi się na liście towarów lub bezpośrednio w planie produkcji. Plan produkcji można również ręcznie edytować powiększając go, zmniejszając lub wprowadzając inne towary. Program zestawia surowce dla konkretngo planu produkcji lub dla wielu planów np. na dzień, kilka dni lub rozliczenie surowcowe miesiąca.

Planowanie produkcji jest naprawdę zautomatyzowane i przetestowane w małych i dużych (500 - 1500 osób) zakładach. Dzieki wieloletniej współpracy z naszymi klientami moduł planowania produkcji został dopracowany i wyposażony w wiele użytecznych funkcji, umożliwiając szybką, wielostanowiskową pracę.
 
SQLogic
  dowody dostaw na dzień następny
  surowce automatycznie z dowodów dost.
  kopiowanie dowodu do dowodu
  automatyczne wstawianie właściwych cen
  bardzo szybka praca nawet przy 150 pozycjach
  wydawka wagowa z pomiarem wagi
  raport produkcji z dowodów
  wiele serii dowodów
  trasy dla kierowców
  rejestracja koszy
Dowody dostaw wystawia się wyjątkowo łatwo i szybko. Możliwe jest kopiowanie dowodu dostawy z dowolnego poprzedniego dnia np. zeszłego poniedziałku itd. Możliwe jest stworzenie sobie wzorców. Program pozwala na ustalenie właściwych cen jak rabat (lub narzut) na cenę podstawową, grupę towarów lub podanie ceny własnej kontrahenta. Dla sieci handlowych możliwe jest wprowadzanie ich własnych kodów towarów i eksport dokumentów na platformę ECOD w postaci xml.

Towary wyszukuje się poprzez wpisanie pierwszych liter kodu towaru, można też przez numer towaru, nazwę itd. Pozycje na dowodzie dostawy można swobodnie edytować. Na pozycji dowodu dostawy można nanosić swoje dodatkowe informacje.

Wydawkę do dowodów dostaw można przyspieszyć poprzez stanowiska z panelem dotykowym i podłączoną wagą. Waga jest pobierana automatycznie, poprawiana jest pozycja dowodu dostawy i można również nanieść kosze. Podobnie można rejestrować wydawkę sztukową. Łatwo można później sprawdzić, które pozycje dowodu są wydane, a które jeszcze nie.
 
SQLogic
  proste nanoszenie zwrotów
  przeliczenie wartości dowodów dostaw
  uwzględnianie zwrotów w fakturach
Zwroty nanosi się w sposób bardzo prosty, poprzez naciśnięcie Enter na właściwej pozycji dowodu dostawy i wprowadzenie ilości zwracanego towaru. Wartość dowodu dostawy zostanie automatycznie przeliczona i pojawi się informacja o wartości brutto zwrotu. Następnie podczas wystawiania faktury lub faktury zbiorczej (z kilku dni) ilość i wartość zwrotów zostanie przeliczona i klient otrzyma właściwą fakturę. W każdym momencie można edytować wprowadzone dane, program nie blokuje dokumentów.

Program umożliwia wykonanie zestawień zwrotów - dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub z dowolnego okresu. Można również wykonać zestawienia produkcji z uwzględnieniem zwrotów.
 
 
SQLogic
  łatwe faktury zbiorcze
  gotówkowe faktury od razu w kasie
  wiele serii faktur
  proste wystawianie korekt
Przemyślana struktura całego programu SQLogic Sprzedaż pozwala na łatwą pracę z fakturami zbiorczymi. Przy codziennych dostawach do stałych klientów można stosować metodę codziennego fakturowania, jak również faktur tygodniowych (zbiorczych). Faktura zbiorcza blokuje edycję dowodów dostaw, ale można cofnąć utworzenie faktury zbiorczej, aby poprawić dowody dostaw np. zwroty. Przy tworzeniu faktury zbiorczej zwroty są rozliczane automatycznie.

Program pozwala na śledzenie płatności od odbiorców oraz należności do dostawców. W module Analizy sprzedaży można również sprawdzać cache-flow na najbliższy okres czasu.