Regulamin sklepu internetowego B2B [UWAGA - nie prowadzimy sprzedaży B2C]
Sqlogic

< 8 oddziałów w Polsce >

Koszyk (0)
 
 

Programy do zakładów produkcyjnych

Program SQLogic Produkcja służy do planowania i rozliczania produkcji. Główną zasadą programu jest całkowite zautomatyzowanie procesu planowania i kontroli produkcji. Program umożliwia zaplanowanie produkcji na następny okres, wyliczenie potrzebnych surowców, a następnie wprowadzenie i skontrolowanie faktycznej produkcji. Program pozwala analizować zysk na recepturze, poprzez uaktualnianie cen surowców z dokumentów zakupu.
Poniżej znajduje się opis wybranych funkcji poszczególnych modułów. Aby przejść do innego modułu należy kliknąć na jego nazwę. Jest to wyłącznie wybór poglądowy. Jeśli interesuje Państwa konkretna funkcjonalność prosimy o kontakt mail'owy - odpowiemy na wszystkie pytania.
Receptury
Planowanie
Dok. produkcji
Raporty
Receptury
SQLogic
grupowanie receptur
wyszukiwanie wg numeru
wyszukiwanie wg nazwy
aktualizowanie cen surowców
receptury sztukowe i wagowe
Moduł Receptury pozwala na nanoszenie receptur oraz wycenianie ich wg np. cen zakupu nanoszonych na fakturach zakupu. W module zostały uwzględnione 4 typy receptur:
- produkcja na sztuki
- produkcja suma (wagowa)
- producja suma przeliczana na jednostki
- rozkład

Definicja receptury umożliwia ustawienie wielu parametrów:
- ilość sztuk po wykonaniu receptury - dla receptur typu suma przeliczana na jednostki
- zaokrąglanie do pełnej receptury
- wartość surowców w przeliczeniu na jednostkę
- koszt wytworzenia
- cena sprzedaży netto i brutto
- zysk i zysk procentowy
- koszt procentowy wartości surowców w cenie sprzedaży
- ciężar w przeliczeniu na jednostkę
SQLogic
automatyzacja planowania
zestawienie surowców do produkcji
wiele planów na ten sam dzień
podział planu na etapy
automatyczny plan z zamówień
automatyczny plan z dow. dostaw
rozliczenie miesięczne wg planów prod.
Planowanie produkcji zostało tak zaprojektowane, aby dane do planu produkcji były wprowadzane automatycznie. Źródłem danych do planu produkcji mogą być zamówienia lub od razu dowody dostaw, które potem można łatwo przekształcić w faktury zbiorcze. Automatyzacja planu produkcji uwzględnia etapy produkcji, które nanosi się na liście towarów lub bezpośrednio w planie produkcji. Plan produkcji można również ręcznie edytować powiększając go, zmniejszając lub wprowadzając inne towary. Program zestawia surowce dla konkretngo planu produkcji lub dla wielu planów np. na dzień, kilka dni lub rozliczenie surowcowe miesiąca.

Planowanie produkcji jest naprawdę zautomatyzowane i przetestowane w małych i dużych (500 - 1500 osób) zakładach. Dzieki wieloletniej współpracy z naszymi klientami moduł planowania produkcji został dopracowany i wyposażony w wiele użytecznych funkcji, umożliwiając szybką, wielostanowiskową pracę.
SQLogic
rejestrowanie produkcji
pobieranie surowców z magazynu
wstawianie produktów do magazynu
możliwa korekta produkcji
wycena rzeczywistego kosztu własnego
możliwość rozkładu na surowce
dowolna ilość magazynów
pobieranie surowców z wielu magazynów
rozbudowane prawa dostępu
Dokumenty produkcji rejestrują określone zdarzenia w przedsiębiorstwie związane z produkcją. Możliwe jest dokonywanie produkcji częściowych, gdy brak jest określonego surowca i uzupełnienie dokumentu produkcji w momencie, gdy surowiec się pojawi. Program nie ogranicza ilości magazynów - to znaczy surowce mogą być pobierane z wielu magazynów jednocześnie. Istnieje możliwość skorygowania produkcji za pomocą dokumentu korygującego. Można dokonać rozkładu produktu na surowce wg zadanej procedury. Za pomocą rozbudowanych uprawnień można ustawić dostęp użytkowników do określonego typu dokumentów np. umożliwiając korygowanie produkcji tylko określonemu użytkownikowi.
SQLogic
zestawienie dzienne surowców
rozliczenie miesięczne surowców
możliwość rozliczania wielu zakładów prod.
rozchody z magazynów surowcowych
przychody do mag. wyrobów gotowych
raport produkcji dzienny, tygodniowy, itd.
możliwość zamówienia indywidualnego raportu
Przemyślana struktura całego programu SQLogic Sprzedaż pozwala na łatwą pracę w systemie wielomagazynowym. W przypadku produkcji istnieje możliwość rozliczania również wielu zakładów produkcyjnych. Raporty produkcji uwzględniają specyfikę firmy i można je dowolnie dostosować. Dzięki wieloletniej współpracy z producentami posiadającymi wiele zakładów produkcyjnych, opracowaliśmy zestawienia rozliczające poszczególne zakłady, jak i całą firmę łacznie. Uprościliśmy znacznie rozliczenia surowcowe związane z prowadzoną księgą handlową i związanym z tym rozliczeniem sklepów własnych i kont produkcyjnych.
Każdy nasz klient ma możliwość zlecić dodatkowe wydruki, których wymaga w związku z własną działalnością produkcyjną.

/ script