Regulamin sklepu internetowego B2B [UWAGA - nie prowadzimy sprzedaży B2C]
Sqlogic

< 8 oddziałów w Polsce >

Koszyk (0)
 
 

SQLogic Sprzedaż

 

Program SQLogic Sprzedaż służy do kompleksowej obsługi sprzedaży w firmach handlowych i produkcyjnych. Umożliwia łatwe i szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży, wyliczenie faktycznej marży, rozliczenie handlowców, rejestrowanie towarów w magazynie w postaci dostaw, kontrolowanie serii towarów i dat ważności.
W Systemie Zarządzania SQLogic możecie Państwo na bieżąco śledzić wartość swojej firmy - zobacz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej znajduje się opis wybranych funkcji poszczególnych modułów. Aby przejść do innego modułu należy kliknąć na jego nazwę. Jest to wyłącznie wybór poglądowy. Jeśli interesuje Państwa konkretna funkcjonalność prosimy o kontakt mail'owy - odpowiemy na wszystkie pytania.
 
Sprzedaż
Analizy
Zakup
Magazyn
Płatności
Sprzedaż
SQLogic
 szybkie wystawianie faktur
 proste wyszukiwanie kontrahentów
 możliwa praca bez myszki
 wydruki na drukarkach igłowych
 łatwa edycja szablonów wydruków
 podgląd zysku na fakturach
 zestawienia (w tym zysk) wg sprzedawców
 łatwy podgląd dokumentów na liście
 sprzedaż z wielu magazynów na jednej fakturze
 automatycznie generowany WZ
 program pracuje wydajnie przy dużej liczbie stanowisk
 niskie wymagania wobec serwera
Moduł Sprzedaż pozwala na szybkie i bezproblemowe rejestrowanie zdarzeń związanych ze sprzedażą towarów, usług, własnych produktów itp. Można w łatwy sposób kontrolować zyskowność, rozliczenia z kontrahentami, czy skuteczność handlowców. Moduł umożliwia rejestrowanie zamówień, automatyczne wystawianie na tej podstawie dowodów dostaw, a następnie drukowanie faktury zbiorczej. Do każdej faktury może być automatycznie wystawiany dokument WZ, który można jeszcze edytować, gdy z jakichś powodów nie można wydać całego towaru.

Posiadamy doświadczenie związane z obsługą klientów wystawiających 300 tys. dokumentów rocznie. Program nadal działa szybko i nie wymaga zakupu drogich urządzeń serwerowych.
 
 
wprowadzanie zamówień
 
wprowadzanie dowodów dostaw
 
automatyczne wystawianie dowodów dostaw z zamówień
 
automatyczne wystawianie faktur z dowodów dostaw
 
fakturowanie dzienne i tygodniowe
 
prowadzenie rozbudowanego systemu narzutów, rabatów i cen stałych
 
cenniki dla wybranych klientów lub grup klientów
 
określanie cen cennikowych netto lub brutto
 
wprowadzanie kodów własnych towarów dla klientów
 
generowanie dokumentów w formacie XML i komunikacja ECOD
 
możliwa praca na panelach dotykowych
 
i wiele innych ...
 
 
SQLogic
 podgląd wartości firmy na dowolny dzień
 podgląd cache flow w dowolnym okresie
 zysk wg kontrahentów
 zysk wg towarów i grup towarów
 obroty wg kontrahentów
 obroty wg towarów i grup towarów
 graficzna analiza zestawień
 możliwość dorabiania zestawień na życzenie
Po wykonaniu analiz możemy w pierwszej kolejności sprawdzić wartość firmy w ujęciu kilkudniowym, miesięcznym i narastającym rocznym, czy wieloletnim. Nie ma potrzeby czekać na dział księgowy, biuro rachunkowe, czy księgową, aby podejmować kluczowe decyzje dotyczące prowadzonej działalności. Zestawienie - Bilans w module Analizy grupuje wszystkie istotne składniki wpływające na wartość firmy i stan firmy możemy obserwować nawet codziennie.

W postaci czytelnego wykresu możemy obserwować tendencje w sprzedaży, zakupach i zyskowności. Zyskowność uwzględnia pełny koszt nabycia towarów, w tym transport, ubezpieczenie i inne. Pragnąc skutecznie i sprawnie zarządzać firmą niezbędne są prognozy płatnicze, a przede wszystkim utrzymanie płynności.
 
SQLogic
 szybkie wprowadzanie zakupów
 automatyczny PZ do wprowadzonej faktury
 wprowadzanie cen od netta i brutta
 możliwość nanoszenia różnic magazynowych
 automatyczne uzupełnianie zapasów
 kontrola towarów niedostarczonych
 zamówienia z kodem tow. dostawcy
 łatwy podgląd dokumentów na liście
 wprowadzanie tow. do wielu magazynów na jednej fakturze
 możliwość obciążania dostaw ceną transportu, ubezpieczenia itp.
Moduł Zakup pozwala na szybkie rejestrowanie zdarzeń związanych z zakupem towarów i usług. Pozycje towarowe można wprowadzać od ceny netto lub brutto. Bazę danych można tak skonfigurować, że przy nanoszeniu towarów od ceny brutto nie wychodzą różnice (storno) na wartości magazynu. Podczas wprowadzania faktury zakupu można od razu przyporządkować towar do właściwego magazynu bez konieczności rozbijania faktury lub tworzenia przesunięć magazynowych

Moduł Zakup umożliwia kontrolę stanów magazynowych i generowanie zapotrzebowania do uzupełnienia stanów magazynowych. Jest to tworzone w formie zamówień do dostawców, które można jeszcze przed wysłaniem edytować.

Moduł Zakup zapamiętuje dostawy towarów, stąd można wprowadzać np. dostawy promocyjne pod jedną kartę towarów z innymi dostawami, bez obawy o problem z marżą, czy sprzedawanie poniżej ceny zakupu.

Moduł Zakup pozwala na śledzenie obrotu daną dostawą - funkcja Obrót towaru, umożliwia to szczegółowe prześledzenie danej dostawy towarów, jak również podgląd dokumentów związanych z daną dostawą.

Dostawy towarów można obciążać dowolnymi dodatkowymi kosztami, tak aby marża była liczona nie tylko od ceny zakupu, ale ceny uwzględniającej wszystkie koszty związane z dostawą np. transport, ubezpieczenie itp.
 
 
automatyczne tworzenie zamówień do dostawców
 
wprowadzanie dokumentów PZ
 
wprowadzanie towarów od razu na właściwy magazyn
 
podgląd niezapłaconych faktur
 
podgląd niedostarczonego towaru
 
podgląd zakupów wg grup towarów
 
pamiętanie daty ważności i serii towaru
 
zestawienie dostaw mających się przeterminować
 
domyślny dostawca i kontrola cen kontraktowych
 
i wiele innych ...
 
 
SQLogic
 dokumenty PZ, WZ, PW, RW
 przesunięcia międzymagazynowe MM+, MM-
 dokumenty przyj. na stan i brakowanie
 możliwość zapamiętania remanentów
 wyliczanie remanentów na dzień
 stan remanentu wg dostaw i łącznie
 rozbudowane prawa dostępu do magazynów
 stan towaru w poszczególnych magazynach i łącznie
 możliwość wydruku spisu z natury
Przemyślana struktura całego programu SQLogic Sprzedaż pozwala na łatwą pracę w systemie wielomagazynowym. Po pierwsze, przyjmować towar można od razu na właściwy magazyn w module Zakup, następnie łatwo jest zarządzać stanami magazynowymi i bez problemu można sprzedawać towar z wielu magazynów jednocześnie. Jest to unikalna cecha programu SQLogic dająca pełną swobodę pracy, a jednocześnie ograniczająca ilość wystawianych dokumentów.

Moduł Magazyn pozwala na kontrolę stanów magazynowych. Rozbudowany system praw dostępu umożliwia właściwy podział uprawnień. Dzięki temu nieuprawniony pracownik nie jest w stanie wpływać na stan magazynowy, nie można bez uprawnień korygować dokumentów wystawionych przez inną osobę.

Moduł Magazyn umożliwia przeglądanie towarów wg magazynów, grup towarów, dat ważności i przeszukiwania serii. Każda dostawa posiada cenę zakupu, datę przyjęcia do magazynu, datę ważności i serię. Mozna również sprawdzić dokument, którym dana dostawa została wprowadzona na stan.
 
 
możliwa praca zdalna przez internet
 
wydania RW na wydziały firmy
 
wyliczanie remanentów na dzień
 
zapisywanie aktualnych stanów magazynowych (snapshot)
 
szczegółowy obrót towarem
 
i wiele innych ...
 
 
SQLogic
 prowadzenie kont bankowych
 prowadzenie kas
 prowadzenie konta kompensat
 łatwe wyszukiwanie niezapłaconych faktur
 saldo konta (kasy) na dowolny dzień
 wprowadzanie dokumentów KP i KW
 wprowadzanie zaliczek i kompensat
 wprowadzanie przelewów (wyciągów)
 wpłaty na konto, wypłaty z konta
 wprowadzanie wynagrodzeń i kredytów
W module Płatności możemy rozliczyć dokumenty sprzedaży, zakupu oraz określić zapłaty powiązane z dokumentami nie wprowadzanymi do bazy danych. Można nanosić rónież wynagrodzenia, kredyty, opłaty bankowe itp. Rozbudowany moduł Płatności ma służyć szczegółowemu prowadzeniu rozliczeń, gdy zależy nam na prowadzenie rozrachunków równolegle z działem księgowym lub biurem rachunkowym. Dzięki szczegółowym płatnościom możliwy jest codzienny podgląd wartości firmy, jak również prognozy przepływów pieniężnych.