Regulamin sklepu internetowego B2B [UWAGA - nie prowadzimy sprzedaży B2C]
Sqlogic

< 8 oddziałów w Polsce >

Koszyk (0)
 
 

SQLogic Szpital Apteka / Magazyn

Specjalizowany pakiet programów do obsługi apteki i magazynu szpitalnego. Program umożliwia prowadzenie apteki i magazynu głównego, apteczek oddziałowych, wprowadzanie zamówień z oddziałów, realizację recept. Podstawą pakietu jest program SQLogic Sprzedaż, którego rozbudowane możliwości zawierają również wszystkie niezbędne funkcje wymagane do prowadzenia apteki i magazynu szpitalnego. Dzięki unikalnym rozwiązaniom w pakiecie SQLogic rozwiązaliśmy problem zaokrągleń kwot brutto przy przeliczaniu opakowań. Dzięki temu kwoty wprowadzonych faktur są zgodne z fakturą źródłową i umożliwiają automatyczny eksport danych do programu księgowego. Pakiet zawiera również moduł do kontroli umów z kontrahentami.


Funkcje programu:

Definicje

- definicje listy leków z możliwym wykorzystaniem bazy BAZYL
- wprowadzanie magazynów w tym magazyny produkcyjne i surowcowe
- wprowadzanie listy oddziałów i odcinków
- wprowadzanie dostawców
- definiowanie grup użytkowników i konfigurowanie serii dokumentów celem uproszczenia raportowania
- definiowanie receptur dla leków recepturowych
 

Edycja recept i stanów magazynowych

- wprowadzanie dokumentów zakupu zgodnych w kwocie brutto z fakturą oryginalną
- wprowadzanie pozycji dokumentów zakupu kwotą netto lub brutto
- automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych PZ i WZ
- możliwość rozbicia pozycji dokumentu PZ na poszczególne serie towaru
- możliwość automatycznego tworzenia zamówień w zależności od stanów magazynowych
- wprowadzanie recept z rozbiciem na oddziały, odcinki, w tym możliwość wydania recepty na pacjenta
- produkcja leków recepturowych
- zapisywanie remanentów
 

Edycja umów z kontrahentami

- wprowadzanie umów z kontrahentami
- podział pozycji umowy z kontrahentami na poszczególne oddziały i odcinki w rozbiciu na zużycie miesięczne i całościowe
- bieżąca kontrola zużycia leków i materiałów łącznie oraz przez oddziały i odcinki
- bieżąca kontrola zakupów związanych z umową - wykonania umowy przetargowej
- prognozowanie zużycia w następnych okresach
 

Zestawienia

- lista dokumentów zakupu i zamówień
- lista pozycji dokumentów zakupu wg leku, grup leków, magazynu lub grupy magazynów
- lista dokumentów magazynowych PZ, WZ, recept, przyjęcia na stan, brakowania
- lista pozycji dokumentów magazynowych wg leku, grup leków, magazynu lub grupy magazynów
- lista pozycji magazynowych wg magazynów i łącznie
- lista dokumentów remanentowych
- lista receptur
- lista dokumentów produkcyjnych
 

Wydruki

- generowanie zestawień w formacie XML


Obejrzyj prezentację »